Used

Begagnat


18 mm Extruder Eco Ex 18 25 X D

Byggår 2014

KFM Maskin i Sverige AB


Begagnat

Centrum uppspolare CSW-2-250

med koplapsande centrum,

2 st spolstationer med korsspolning  

centrumspolaren är momentstyrd.


KFM Maskin i Sverige AB


Begagnat

Centrum uppspolare CSW-2-250

med koplapsande centrum,

2 st spolstationer med korsspolning  och med  en enkel kap och en dragbänk.

centrumspolaren är momentstyrd.

Dragbänken är frekvensstyrd.

KFM Maskin i Sverige AB