Produkter

Våra Extrudrar har 2 olika Regler och Styrsystem, stand alone temperature regulatorer och en HMI skärm för Motorerna, allternativ en PC skärm med Plc för att reglera, styra och kontrolera Extruderns alla värde, I denna variant kan man även logga alla värden och spara setvärde som recept.


Standard använder vi GEFRAN 650 PID som stand alone regulatorer och Lenze Motorer och styrningar med en HMI för motorvärdena.


Som option har vi PC skärm med Plc som komunicerar med alla enheter som ingår i maskinen. Denna variant har då recept hantering och loggnings funktioner där värdena går att exportera.